Podcast.co
Subscribe
Personlighet etter 1980
Om personlighet
Personlighet etter 1980
16/12/201906:09
Episode Info

Etter 1980 har vi femfaktormodellen, Big 5, og metoder for å utvikle tester som har faktisk nytteverdi.

Powered by