قسمت 25 - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست artwork
Hafez Artistry - هنر حافظ

قسمت 25 - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

  • S1E25
  • 27:22
  • February 2nd 2021

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان

نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

سر فرا گوش من آورد به آواز حزین

گفت ای عاشق دیرینۀ من خوابت هست

عاشقی را که چنین بادۀ شبگیر دهند

کافر عشق بود گر نشود باده پرست

برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر

که ندادند جز این تحفه به ما روز الست

آن چه او ریخت به پیمانۀ ما نوشیدیم

اگر از خمر بهشت است وگر بادۀ مست

خندۀ جام می و زلف گره گیر نگار

ای بسا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست


حمایت مالی از هنر حافظ

توییتر هنر حافظ

اینستاگرام هنر حافظ

Hafez Artistry - هنر حافظ

حافظ بخونیم و از خوندنش لذت ببریم :)

لطفاً پیشنهادات و انتقادات و نکته‌های خودتون رو توی توییتر و ایستاگرام بهمون بگین.

@hafezartistry

اگه دوس داشتین توی سایت «حامی باش» ازمون حمایت کنین.