قسمت 26 - خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم artwork
Hafez Artistry - هنر حافظ

قسمت 26 - خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم

  • S1E26
  • 29:22
  • February 16th 2021

خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم

راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت

به هواداری آن سرو خرامان بروم

در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت

با دل زخم‌کش و دیدۀ گریان بروم

نذر کردم گر از این غم به‌درآیم روزی

تا در میکده شادان و غزل‌خوان بروم

به هواداری او ذره‌صفت رقص‌کنان

تا لب چشمۀ خورشید درخشان بروم

تازیان را غم احوال گران‌باران نیست

پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون

همره کوکبۀ آصف دوران بروم


حمایت مالی از هنر حافظ

لینک حمایت برای خارج از ایران

توییتر هنر حافظ

اینستاگرام هنر حافظ

Hafez Artistry - هنر حافظ

حافظ بخونیم و از خوندنش لذت ببریم :)

لطفاً پیشنهادات و انتقادات و نکته‌های خودتون رو توی توییتر و ایستاگرام بهمون بگین.

@hafezartistry

اگه دوس داشتین توی سایت «حامی باش» ازمون حمایت کنین.