Podcast.co
Subscribe
Agnieszka Żądło - 2019-12-12 @18:00
Halo.Radio
Agnieszka Żądło - 2019-12-12 @18:00
13/12/201955:50
Episode Info

Rozmowa z dr Adamem Płoszką, adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka WPiA UW i członkiem Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności powołanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Powered by