Podcast.co
Subscribe
dr Tomasz Kowalczuk 2020-05-03 @13:00
Halo.Radio
dr Tomasz Kowalczuk 2020-05-03 @13:00
04/05/20201:38:22
Episode Info

W audycji Tomasza Kowalczuka nasze myśli skupią się dzisiaj wokół Konstytucji 3 maja. Naszym gościem będzie dr Igor Barkowski z Zakładu Literatury i Kultury Epok Dawnych. Będzie mowa m.in. o sarmatyzmie i oświeceniu.

Powered by