Podcast.co
Subscribe
dr Tomasz Kowalczuk 2020-05-06 @21:00
Halo.Radio
dr Tomasz Kowalczuk 2020-05-06 @21:00
07/05/20201:35:38
Episode Info

W #HaloWieczorem gościem red. Tomasza Kowalczuka będzie Wawrzyniec Konarski, politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Powered by