Podcast.co
Subscribe
dr Tomasz Kowalczuk 2020-06-07 @13:00
Halo.Radio
dr Tomasz Kowalczuk 2020-06-07 @13:00
08/06/20201:42:30
Episode Info

W niedzielnej audycji red. Tomasza Kowalczuka gościem Prof. Andrzej Zybała, SGH. Profesor zajmuje się zagadnieniem dóbr publicznych w warunkach globalizacji, zaś książkę habilitacyjną poświęcił problematyce polityki publicznej.

Powered by