Podcast.co
Subscribe
Jacek Zimnik 2020-04-23 @7:00
Halo.Radio
Jacek Zimnik 2020-04-23 @7:00
23/04/20202:15:40
Episode Info

Jacek Zimnik komentuje wspólnie ze słuchaczami bieżące wydarzenia w naszym kraju. Zbigniew Stefanik nasz korespondent ze Strasburga chłodnym analitycznym komentarzem oceni sytuacje w Polsce i na Świecie. Poranek w Halo z domowego studia rozpoczynamy od 7:00.

Powered by