Podcast.co
Subscribe
Jerzy Bokłażec 2020-10-12 21:00
Halo.Radio
Jerzy Bokłażec 2020-10-12 21:00
13/10/20201:22:37
Episode Info

W dyskusjach o Kościele i religii przewija się myśl, że Kościół kroczy dzisiaj złą drogą, bo zapomniał o wartościach, jakie niesie chrześcijaństwo. Czy rzeczywiście tak jest? Czy religia proponuje wartości, które poszerzają obszar dobra, czy może raczej kształtuje przekonania, które sprzyjają złu? Czy Kościół pogrążył się w złu, bo odszedł od czystego źródła wiary – czy może to źródło nie jest czyste?


Zapraszamy do dyskusji.

Powered by