Podcast.co
Subscribe
Konrad Szołajski 2019-11-24 @21:00
Halo.Radio
Konrad Szołajski 2019-11-24 @21:00
25/11/20192:00:00
Episode Info

TEATR, KTÓRY SIĘ WTRĄCA Goście dzisiejszego programu:

Ewa Wójciak, liderka zespołu Teatru Ósmego Dnia Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie Marcin Liber, reżyser spektaklu „Ach, jakże godnie żyli”

Z moimi gośćmi będą rozmawiał o roli teatru zaangażowanego społecznie.

Teatr Powszechny - teatr, który się wtrąca „Teatr, który się wtrąca” – ten cytat zaczerpnięty z tekstu Zygmunta Hübnera, stał się mottem i ideą przyświecającą działaniom Teatru Powszechnego w Warszawie. Tworzy na warszawskiej Pradze miejsce, w którym nie tylko powstają spektakle teatralne, ale też przestrzeń debaty publicznej i oparte na demokratycznych zasadach społeczeństwo obywatelskie.

„Ach, jakże godnie żyli” (spektakl w Teatrze Powszechnym, premiera 23 listopada). Jest to podróż przez historię Teatru Ósmego Dnia, legendy poznańskiej alternatywy teatralnej. Grupa stała się symbolem teatru kontrkulturowego, reprezentującego silną postawę ideową oraz – pomimo wielu represji – aktywnie negującego i podważającego społeczno-polityczny porządek PRL-u.

Tytuł nawiązuje do legendarnego spektaklu „Ach, jakże godnie żyliśmy” Teatru Ósmego Dnia, którego premiera odbyła się w 1979 roku w Poznaniu. W kreacji zbiorowej wyreżyserowanej przez Lecha Raczaka zagrali m.in. Ewa Wójciak, Marcin Kęszycki, Tadeusz Janiszewski i Adam Borowski. Po latach prof. Juliusz Tyszka tak pisał o tym przedstawieniu: „Pozostało w pamięci trzech pokoleń polskich inteligentów jako manifestacja duchowej wolności w czasach zniewolenia i jako wybitne dzieło teatralne, które wyznaczało jeden z najistotniejszych kierunków rozwoju teatru poszukującego na świecie, zainspirowany dokonaniami Teatru Laboratorium i teatru politycznego zrodzonego na Zachodzie z młodzieżowej rewolty lat 60.”

Powered by