Podcast.co
Subscribe
 Konrad Szołajski 2019-12-08 @21:00
Halo.Radio
Konrad Szołajski 2019-12-08 @21:00
09/12/20191:59:59
Episode Info

Polska w oczach cudzoziemców

Goście dzisiejszego programu: Katarzyna Bylok, Polka wychowana w Australii, osoba wielu zawodów, w tym socjolog i filmowiec.

Ekke Oberbeek, dziennikarz z Holandii, warszawski korespondent prasy i TV niderlandzkiej, związany z gazetą "Trouw", autor książek m.in. pionierskiej pozycji "Lękajcie się. Ofiary pedofilii w polskim Kościele mówią".

Jak ludzie wychowani w innej kulturze widzą nasz kraj?

Powered by