Podcast.co
Subscribe
Konrad Szołajski 2020-07-26 21:00
Halo.Radio
Konrad Szołajski 2020-07-26 21:00
27/07/20201:43:17
Episode Info

Historycy badają dzieje, sięgając do czasów sprzed dziesiątków, setek i tysięcy lat. A co z tym, co stało się wczoraj, przed chwilą? Czy jesteśmy w stanie jakoś zanotować to, czego doświadczyliśmy w tak bliskiej przeszłości jako społeczeństwo, a także indywidualnie? Kiedyś pisano i publikowano pamiętniki i wspomnienia. Robiono zdjęcia – to ważne źródło – rejestracja dokonana przez uczestników zdarzeń z ich udziałem. Ale dziś dysponujemy czymś nowym - narzędziami do zapisu ruchomych obrazów - cyfrowymi kamerami i smartfonami. Już kilkadziesiąt lat temu kręciliśmy w domach materiały filmowe na taśmie super 8, 16 mm, później – VHS. Na ile postęp techniki video pozwala nam lepiej niż pamiętniki i fotografie poznać życie rodziców i dziadków? A czy to, co widzimy w archiwalnych filmach, to autentyczny obraz przeszłości? Czy prawdę znajdujemy w Kronice Filmowej, realizowanej przez dziesiątki lat w PRL przez państwową WFD i licznych reżyserów dokumentalistów czy też w domowych archiwach - w formie małych rodzinnych pamiątek - zarejestrowanego w nich życia codziennego i prywatnych uroczystości?


Nasi goście:

MACIEJ DRYGAS - reżyser filmowy i radiowy, producent, scenarzysta, profesor w Szkole Filmowej w Łodzi. Autor projektu Polskie Archiwum Filmów Domowych. Archiwum ma powstać w wyniku gromadzenia i digitalizacji filmów prywatnych, domowych, tworzonych w powojennej Polsce w kontekście życia codziennego, głównie na taśmach 8 i 16 mm.


ZBIGNIEW GLUZA - dziennikarz, redaktor i wydawca, działacz opozycji w okresie PRL, autor m.in. książki wspomnieniowej „Rodzina z niepamięci”, twórca Ośrodka Karta, największego w Polsce archiwum społeczne XX wieku, na które składają się fotografie, dokumenty, korespondencja, dzienniki oraz nagrania audio i wideo, a także pamiątki i muzealia.


KONRAD ZARĘBSKI - krytyk i dziennikarz filmowy, wykładowca wiedzy o filmie i historii filmu. Uczestnik programu Cyfrowa Polska, którego celem jest udostępnienie wersji cyfrowej klasyki kina polskiego – filmów fabularnych i dokumentalnych, a także Polskiej Kroniki Filmowej.

Powered by