Podcast.co
Subscribe
Konrad Szołajski 2020-10-11 19:00
Halo.Radio
Konrad Szołajski 2020-10-11 19:00
12/10/20201:29:59
Episode Info

Polska to ostatni katolicki kraj w Europie. Bastion religijności, otoczony morzem świeckości. Ale fale ateizmu podmywają już brzegi tej wyspy. Według najnowszego sondażu IBRIS dla „Rzeczpospolitej” gwałtownie spada zaufanie Polaków do Kościoła katolickiego. Jest teraz na poziomie 39,5 procent, czyli spadło o 13,1 proc. w ciągu dwóch lat. Szczególnie szybkie jest odchodzenie od Kościoła młodzieży, czego wyrazem jest rezygnacja uczniów z katechezy oraz spadek uczestnictwa w nabożeństwach.Czy zatem Polska jest dziś katolickim państwem wyznaniowym, zamieszkałym w większości przez… antyklerykałów, agnostyków i ateistów?Czy Kościół, który po 1989 roku tryumfował, zyskując przywileje gospodarcze i ogromny wpływ na wszystkie polskie rządy, znalazł się w totalnym kryzysie i błyskawicznie traci wiernych? Co jest tego przyczyną? Skandale pedofilskie? Zachowanie kleru, szczególnie biskupów? Ich sojusz z „dobrą zmianą”? Polityczne działania „Radia Maryja”? A może dotyczy to instytucji Kościoła katolickiego w ogóle – w skali światowej? Czy jest to początek końca instytucji mającej 1700 lat historii, ale nie mającej już szans na przetrwanie obecnego impasu? O tym porozmawiamy, starając się zrozumieć proces laicyzacji polskiego społeczeństwa z jednej strony i politycznej radykalizacji władz polskiego Kościoła katolickiej z drugiej.Goście:


JOANNA PODGÓRSKA – dziennikarka „Polityki”, zdobywczyni Pióra Nadziei Amnesty International. Jej książka „Spróchniały krzyż” to publicystyczna rozprawa z wszechwładzą Kościoła katolickiego w Polsce.SEBASTIAN DUDA - doktor teologii, filozof, publicysta, wykładowca akademicki. Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli JP II w Warszawie. Wykładowca na studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN.TADEUSZ BARTOŚ - filozof, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

Powered by