Podcast.co
Subscribe
Kuba Wątły 2019-11-08 @21:00
Halo.Radio
Kuba Wątły 2019-11-08 @21:00
10/11/20191:59:59
Episode Info

W pierwszej godzinie audycji spotykamy się aby porozmawiać o aktualnościach Zaś druga godzina należy do Państwa.

Powered by