Podcast.co
Subscribe
Marcin Celiński 2020-07-19 19:00
Halo.Radio
Marcin Celiński 2020-07-19 19:00
20/07/20201:32:50
Episode Info

"Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15" tak ma się zwać dłuuugo powoływana przez sejm instytucja. W kontekście odrzucenia kandydatury ks. Isakowicza Zalewskiego, jednego z głównych (i nielicznych w klerze) krytyków postępowania kościoła katolickiego w tej sprawie pojawiły się doniesienia o silnych naciskach episkopatu na wybór składu, który będzie przychylny pedofilom w sutannach. Jak jest red. Celiński zapyta w pierwszej godzinie audycji red. Radosława Grucę, autora 'Hipokryzji" głośnej książki o ukrywaniu pedofilii w kościele.


Druga godzina, to przegląd wydarzeń pod hasłem "Polska podzielona, czyli powyborcze płacze i nonsensy"

Powered by