Podcast.co
Subscribe
Mariusz Gzyl 2020-05-05 @17:00
Halo.Radio
Mariusz Gzyl 2020-05-05 @17:00
06/05/20201:37:11
Episode Info

Czy odmrażanie gospodarki ma polegać na tym, że np. firmy usługowe, owszem, wrócą ze swoją ofertą, ale za to każą płacić sobie dużo więcej niż przed wybuchem pandemii?

Powered by