Podcast.co
Subscribe
Mariusz Gzyl 2020-07-04 @15:00
Halo.Radio
Mariusz Gzyl 2020-07-04 @15:00
05/07/20201:35:57
Episode Info

Prawości i sprawiedliwości wymagamy zazwyczaj od innych, ale już sami z sobą mamy problem. Widać to na drogach i ulicach, widać też w życiu społecznym i politycznym. Szczegóły już dziś w Halo.Radio od 15:00…

Powered by