Podcast.co
Subscribe
Mariusz Gzyl 2020-07-21 17:00
Halo.Radio
Mariusz Gzyl 2020-07-21 17:00
22/07/20201:26:53
Episode Info

Dziś w Halo.Radio rozmawiamy o szczycie Unii, gdzie dzielony jest tort ze środkami pomocowymi dla państw Wspólnoty oraz o rynku mieszkaniowym i handlu.

Powered by