Podcast.co
Subscribe
Marta Woźniak 2019-11-16 @11:00
Halo.Radio
Marta Woźniak 2019-11-16 @11:00
16/11/20191:59:59
Episode Info

W pierwszej godzinie Marta porozmawia z Ireną Dawid-Olczyk, prezeską Fundacja La Strada o tym, że handel ludźmi dzieje się na naszych oczach, a handlarze niekoniecznie chowają się w dark necie, tylko korzystają z legalnych aplikacji i stron internetowych, co w ostatnim miesiącu rozpracowali dziennikarze BBC Arabic.

Powered by