Podcast.co
Subscribe
Przemysław Witkowski 2019-12-28 @15:00
Halo.Radio
Przemysław Witkowski 2019-12-28 @15:00
28/12/20191:59:59
Episode Info

Uzbrojony w naukowy osprzęt, ostry język i siatkę tajnych współpracowników dr Witkowski staje na drodze rasistów, homofobów, antysemitów i fundamentalistów religijnych. Czuwa i jest na tropie, aby swoim racjonalnym aparatem pojęciowym rozbroić wszelkich foliarzy i spacyfikować każdego pewnego siebie szura.

Powered by