Podcast.co
Subscribe
Roman Kurkieiwcz 2019-10-24 @21:00
Halo.Radio
Roman Kurkieiwcz 2019-10-24 @21:00
25/10/20192:00:00
Episode Info

Dzisiaj o tym co dzieje się w Chile z gościem, którym będzie Jeremi Muñoz Raport Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza Pełna Kultura Puste Kieszenie, o tym jak się płaci warszawskiej kulturze.

Powered by