Podcast.co
Subscribe
Roman Kurkiewicz 2019-12-19 @21:00
Halo.Radio
Roman Kurkiewicz 2019-12-19 @21:00
20/12/20192:00:00
Episode Info

Zapraszam do rozmowy o Prezydencie Narutowiczu i jego mordercy Niewiadomskim, z Maciejem Nowakiem, autorem książki o ich biografiach "równoległych"; Z Mariuszem Kowalewskim o TVPropagandzie czyli kulisach pracy TVP dobrej zmiany, napisanej przez jednego z dziennikarzy tam pracujących, oraz o blackoutcie Wolnych lektur z Jarosławem Lipszycem.

Powered by