Podcast.co
Subscribe
Tomasz Kowalczuk 2019-12-04 @21:00
Halo.Radio
Tomasz Kowalczuk 2019-12-04 @21:00
05/12/20191:59:59
Episode Info

W dzisiejszej audycji pochylimy się nad wyjątkowo złożonym tematem poprawności politycznej w języku.

Powered by