Podcast.co
Subscribe
Wiktor Niedzicki 2020-05-30 @17:00
Halo.Radio
Wiktor Niedzicki 2020-05-30 @17:00
31/05/20201:40:57
Episode Info

Od tysiącleci na ziemi żyją ludzie, którzy częściej niż inni spoglądają w rozgwieżdżone niebo. Widzą, że te najważniejsze sprawy i zdarzenia, których doświadczamy na co dzień są zupełnie nieistotne w skali wielkiego Kosmosu.


Radioastronomowie wiedzą, że jesteśmy znikomym pyłkiem, który może przyglądać się prawdziwym katastrofom i tragediom jakie zachodzą we Wszechświecie. Zapraszamy do Halo.Radio od 17.00 do 19.00 na spotkanie z Wielkim Uchem i radioastronomami.

Powered by