Podcast.co
Subscribe
Wojtek Krzyżaniak 2019-10-22 @15:00
Halo.Radio
Wojtek Krzyżaniak 2019-10-22 @15:00
23/10/20191:59:59
Episode Info

Dziś aktualności, a w drugiej godzinie audycji red. Krzyżaniak poruszy kwestię wydarzeń i ogłoszenia stanu wyjątkowego w Chille z przedstawicielem ONZ.

Powered by