Podcast.co
Subscribe
Wojtek Krzyżaniak 2019-12-04 @15:00
Halo.Radio
Wojtek Krzyżaniak 2019-12-04 @15:00
05/12/20191:59:59
Episode Info

Dzisiaj podczas spotkania z red. Krzyżaniakiem pojawią się m.in. Paszporty Polityki. Będzie też sporo bieżącej politycznej szydery...

Powered by