Podcast.co
Subscribe
Wojtek Krzyżaniak 2020-01-30 @15:00
Halo.Radio
Wojtek Krzyżaniak 2020-01-30 @15:00
31/01/20201:42:58
Episode Info

Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w Państwa odbiornikach, czyli najwyższa instancja szczerej i bezkompromisowej oceny bieżących wydarzeń.

#HaloPopołudnie #polityka #społeczeństwo #GłosSzczerejSłowiańskiejSzydery #InLaughWeTrust

Powered by