Podcast.co
Subscribe
Wojtek Krzyżaniak 2020-01-31 @15:00
Halo.Radio
Wojtek Krzyżaniak 2020-01-31 @15:00
01/02/20201:37:16
Episode Info

Wspólnie z Państwem przeglądamy aktualności, dyskutujemy i radzimy sobie z otaczającą nas absurdalną rzeczywistością za pomocą głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery.

#HaloPopołudnie #polityka #społeczeństwo #GłosSzczerejSłowiańskiejSzydery #InLaughWeTrust

Powered by