Podcast.co
Subscribe
Wojtek Krzyżaniak 2020-02-06 @15:00
Halo.Radio
Wojtek Krzyżaniak 2020-02-06 @15:00
07/02/20201:40:35
Episode Info

Aktualności z kraju brzmią czasem jak największy absurd. Jak radzić sobie więc z rzeczywistością? I tu do akcji wkracza machina Szczerej Słowiańskiej Szydery.

#HaloPopołudnie #polityka #społeczeństwo #szydera #GłosSzczerejSłowiańskiejSzydery #InLaughWeTrust

Powered by