Podcast.co
Subscribe
Wojtek Krzyżaniak 2020-04-03 @15:00
Halo.Radio
Wojtek Krzyżaniak 2020-04-03 @15:00
04/04/20201:33:34
Episode Info

Szydery czas, czyli piątkowe popołudnie, przegląd aktualności i wyrywanie chwastów. Nie zwalniamy tempa i robimy porządki z absurdami minionego tygodnia.Powered by