Podcast.co
Subscribe
Wątły 💬 2019-10-11 @ 21:00
Halo.Radio
Wątły 💬 2019-10-11 @ 21:00
12/10/20191:59:43
Episode Info

W pierwszej godzinie audycji spotkacie się Państwo z częścią naszej HaloEkipy, której nie widujecie i nie słyszycie na co dzień w audycjach, a która jest kręgosłupem i układem nerwowym naszej stacji.

* Karolina Ćwiklińska - manager zarządzający projektem Halo.Radio

* Piotr Zbroziński - szef techniczny Halo.Radio

* Marcin Marzec - specjalista ds. transmisji radiowych i internetowych

Potem Kuba porozmawia z Anna Godzwon ekspertką do spraw prawa wyborczego.

#HaloSłuchamy #HaloGadamy #społeczeństwo #polityka #publicystyka

Powered by