Mötesplats Rörstrand 2022.05.17 med Urban & Carina Ringbäck artwork
Radio Hope Classic

Mötesplats Rörstrand 2022.05.17 med Urban & Carina Ringbäck

  • 1:10:56
  • May 17th 2022

Radio Hope Classic

En kanal och pod för dig som söker trygghet och livets mening. Våra program innehåller berörande livsberättelser om gudstrons betydelse för hela livet. Vårt musikutbud är klassisk kristen musik, hymner, psalmer och lovsång i alla möjliga musikaliska genrer.

Kanalen drivs av en ideell förening bestående av medlemmar från olika kristna samfund. Stöd gärna vårt arbete med en gåva.

Plusgiro: 183 49 92-8, Bankgiro: 5571–8803, Swish: 123 090 9333, eller gå med i vår lyssnarklubb, Club Classic, se radiohopeclassic.se