1: Active Vs. Passive Job Searching (روش‌های فعال و غیرفعال در جستجوی شغلی) artwork
Real Life in Canada

1: Active Vs. Passive Job Searching (روش‌های فعال و غیرفعال در جستجوی شغلی)

  • E1
  • 21:23
  • August 30th 2020

در این اپیزود تولید شده توسط زندگی حقیقی در کانادا، به دو رویکرد مختلف در روش‌های جستجوی شغلی و توزیع رزومه، مقایسه آنها از نظر صرف وقت و انرژی و احتمال موفقیت هر یک پرداخته شده است.  

Music: Light Dance Corporate Loop

Copyright: soundbounce

Real Life in Canada

گفته‌های مفید و کاربردی برای کار، تحصیل، راه‌اندازی بیزینس و در یک کلام زندگی در کانادا توسط مجید بسطامی

محصولی از زندگی حقیقی در کانادا