С2-Е03 - Тодор Маринов и Наско Филчев - Постави високи цели artwork
Старт БГ Подкаст

С2-Е03 - Тодор Маринов и Наско Филчев - Постави високи цели

  • S2E3
  • 1:14:15
  • April 27th 2021

За гостите и епизода:

👉 От софтуерни разработчици до CEO (Тодор Маринов) и COO (Наско Филчев)

👉 Как да поставиш високи цели, които после да постигнеш

👉 Изкуството да поемаш отговорност и да надминаваш очакванията


--------------------

Къде да последвате Тодор и Наско:

--------------------


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/todor-mar...

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nasko-ata...

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stry...

Facebook: https://www.facebook.com/StrypesBulga...

website: https://strypes.eu/


--------------------


00:00​ - Интро.

01:36​ - Представяне на Тодор и Наско от Strypes

07:06​ - Кога се променят ценностите в компанията?

10:58​ - Bottom-up или top-down?

13:31​ - Растеж = нови ценности

14:01​ - Impact

15:24​ - "Нищо не зависи от мен"

19:11​ - Кога ценностите са просто закачени на стената?

21:57​ - Делегиране на реална отговорност и вземане на решения.

27:25​ - Въвличане и ангажиране на хората в организацията

30:26​ - "Къде сбърках?" - силните фрази на едно CEO

31:33​ - Създаване на психологическа сигурност в екипа.

32:26​ - Как да идентифицираш лидерите в една организация?

36:10​ - Важността да има вътрешен локус на контрол.

38:36​ - Проактивно поемане на отговорност = култура на растеж

40:59​ - Кога си личи, че на някой му пука?

41:39​ - Защо локдауна повиши ангажираността в Strypes?

45:32​ - Споделяй открито визията и решенията си.

48:55​ - Защо трябва да имаш амбициозни цели?

52:51​ - Изкушението да си поставиш постижима цел

55:21​ - Амбициозните цели могат да стресират хора от екипа

57:24​ - Разлика между малка и голяма компания.

1:00:21​ - Как запазваме идентичността на една придобита компания?

1:01:29​ - End-to-end Solutions vs Body Shop

1:06:45​ - Книги и подкасти, които Тодор и Наско препоръчват


--------------------

Упоменати книги и подкасти

--------------------


Jim Kwik - Limitless - https://www.limitlessbook.com/

Пламен Петров - Паркирай Егото - https://my-book.bg/parkirai-egoto.html

Chris Voss - Never split the difference - https://www.amazon.com/Never-Split-Di...

Gino Wickman - Rocket Fuel - https://www.amazon.com/Rocket-Fuel-Es...


--------------------

Предишни Епизоди

--------------------


С2-Е03: Любомир Ноков - https://bit.ly/ЛюбомирНоков-С2-Е1-You...

С2-Е02: Николай Драгиев - https://bit.ly/НиколайДрагиев-С2-Е1-Y...

С1-Е36: Иво Василев - https://bit.ly/ИвоВасилев0036YouTube

С1-Е35: Михаил Стойчев - https://bit.ly/МихаилСтойчев0035YouTube

С1-Е34: Ивайло Нецов - https://bit.ly/ИвайлоНецов0034YouTube

С1-Е33: Дарин Маджаров - https://bit.ly/ДаринМаджаров0033YouTube

С1-Е32: Иван Ненков - https://bit.ly/ИванНенков0032YouTube

С1-Е31: Боян Иванов - https://bit.ly/БоянИванов0031YouTube


--------------------

За Георги Митев

--------------------


Създател и водещ на Старт БГ Подкаст.

Founder & CEO @ Repurpose On /Explode Your Social Media Presence/ - https://repurposeon.com/


--------------------

За Старт БГ Подкаст

--------------------


💬За действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. Подкастът е за предприемчивите в България.

💬Ще видите примери и интервюта с водещи специалисти и предприемачи от страната, които имат локален опит, знания и подход.


--------------------

Последвай Георги и Старт БГ Подкаст

--------------------


Абонирай се в YouTube: https://bit.ly/35Tdu8n

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/4321...

Facebook: https://www.facebook.com/StartBgPodcast/


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/georgemitev/

Facebook: https://www.facebook.com/mitevgeorge/


--------------------

С подкрепата на

Repurpose On /Don't Let Your Content Die/

https://repurposeon.com/


С любезното домакинство на Launchee Space: https://www.launchee.space/


Можете да се свържете с екипа на Старт БГ Подкаст на имейл: [email protected]

Music selection used through an agreement with Artlist.io: https://artlist.io/

Старт БГ Подкаст

Старт БГ Подкаст е за действащите, намиращите решения и посрещащите предизвикателствата. За тези, които мислят за хората, за иновациите и технологиите.