Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti artwork
Webmisie redemptoristé

Bůh nás přesahuje ve svém milosrdenství i spravedlnosti

  • E20210628
  • 09:32
  • June 28th 2021

Text prvního čtení v dnešní liturgii mluví o Abrahámovi, který smlouvá s Bohem, aby zachránil Sodomu a Gomoru před zkázou. Bůh dává milost obrácení neustále. Člověk však může neustále - a to až do konce života - odmítat nabízenou Boží milost.

Odevzdejme v důvěře v Boží milosrdenství svůj život Bohu a kráčejme cestou obrácení.

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us