Bůh otvírá sluch našeho srdce artwork
Webmisie redemptoristé

Bůh otvírá sluch našeho srdce

  • E20200214
  • 05:55
  • February 14th 2020

Ježíš, který otvírá sluch a vrací řeč hluchoněmému, má moc otevřít sluch našeho srdce, které může být hluché na Boží volání.

Duchovní slovo P. Jozef Novák, C.Ss.R

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us