Bůh přichází nasytit naši duši artwork
Webmisie redemptoristé

Bůh přichází nasytit naši duši

  • E20200215
  • 05:47
  • February 15th 2020

Také naše duše, naše nitro, naše já, naše srdce hladoví po lásce. Bůh chce láskou nasytit naši duši. Buďme mu za to vděční.

Duchovní slovo P. David Horáček, C.Ss.R

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.