Podcast.co
Subscribe
Být milosrdný jako Bůh
Webmisie redemptoristé
Být milosrdný jako Bůh
09/03/202006:20
Episode Info

Ježíš řekl svým učedníkům: "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.

Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk, C.Ss.r

Powered by