Co chcete, aby lidé dělali vám, i vy dělejte jim artwork
Webmisie redemptoristé

Co chcete, aby lidé dělali vám, i vy dělejte jim

  • E20210622
  • 05:29
  • June 22nd 2021

Zákon mezilidských vztahů vychází z lidské přirozenosti, která je stvořena na Boží obraz. Jsme stvořeni ke vzájemnému konání dobra, abychom dospěli do plnosti lásky Boží.

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us