Podcast.co
Subscribe
Důvěřovat Bohu ve svém životním povolání
Webmisie redemptoristé
Důvěřovat Bohu ve svém životním povolání
25/07/202006:01
Episode Info

Bůh si vyvolil nedokonalé lidi k tomu, aby se stali svědky jeho lásky, života, utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Aby hlásali usmíření člověka s Bohem skrze Ježíše Krista. My, nedokonalí lidé, jsme také povoláni Bohem, abychom ve svém životním povolání hlásali živého Krista.

(Evangelium čte P. Robert Hanačík, farář z Řevnice u Prahy)

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Powered by