Hledat Boží uzdravení artwork
Webmisie redemptoristé

Hledat Boží uzdravení

  • E20200210
  • 04:12
  • February 10th 2020

Lidé přinášeli k Ježíšovi své nemocné. Doufali v jeho milosrdnou lásku a on je uzdravoval.

Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. Jozef Novák

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.