Podcast.co
Subscribe
Ježíš se dává poznávat v Písmu a Eucharistii
Webmisie redemptoristé
Ježíš se dává poznávat v Písmu a Eucharistii
15/04/202011:45
Episode Info

Ježíš vysvětluje emauzským učedníkům propojenost proroctví proroků s vykoupením skrze smrt na kříži a zmrtvýchvstání. Dává se poznávat v eucharistii.

Duchovní slovo P. Krzysztof Strzelczyk

Powered by