Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života artwork
Webmisie redemptoristé

Naslouchejme Bohu a on nám daruje naději a smysl života

  • E20210702
  • 11:14
  • July 2nd 2021

V povolání celníka Matouše nám Ježíš ukazuje, že i my můžeme vykročit za ním a nechat se jím osvobodit od toho, na čem lpíme a co nám svazuje srdce na cestě svobody.

Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us