Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem artwork
Webmisie redemptoristé

Petr a Pavel - apoštolové proměněni Bohem

  • E20210629
  • 11:56
  • June 29th 2021

Apoštolové Petr a Pavel byli proměněni setkáním a přebýváním s Ježíšem, Božím Synem. Nechme se také my postupně proměnit Ježíšovou blízkostí. Chtějme Ježíše následovat a on bude naším věčným životem.

Duchovní slovo - P. Krzysztof Strzelczyk

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us