Podcast.co
Subscribe
Porozumět Písmu svatému skrze Ježíše zmrtvýchvstalého
Webmisie redemptoristé
Porozumět Písmu svatému skrze Ježíše zmrtvýchvstalého
16/04/202004:59
Episode Info

Zmrtvýchvstalý Ježíš dává poznat apoštolům smysl Písma a poukazuje na jeho naplnění ve zmrtvychvstání.

Duchovní slovo P. Jan Kuník

Powered by