Podcast.co
Subscribe
Poznávat v bližním Boží obraz a dobro
Webmisie redemptoristé
Poznávat v bližním Boží obraz a dobro
20/02/202005:54
Episode Info

Ježíš, Boží Syn, přichází obnovit náš život, naše mezilidské vztahy, naši časnost i naši věčnost. Pokud Boží milostí budeme Ježíše přijímat jako Božího Syna, budeme také v našich bližních vidět Boží stopu a přítomnost.

Duchovní slovo P. David Horáček, C.Ss.R

Powered by