Prosme Boha za ty, kteří nám ubližují artwork
Webmisie redemptoristé

Prosme Boha za ty, kteří nám ubližují

  • E20200428
  • 05:08
  • April 28th 2020

Svatý Štěpán, kterého kamenují kvůli vyznání Ježíše Krista, se modlí za své vrahy a prosí Boha o odpuštění. Modleme se za své nepřátele.

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us