Podcast.co
Subscribe
Prožívat svůj život v Bohu
Webmisie redemptoristé
Prožívat svůj život v Bohu
11/07/202004:30
Episode Info

Prorok Ozeáš vyzývá Izrael a také nás, abychom se ve svém srdci neustále obraceli k Bohu. Tak se náš život stane naplněným, protože nás pronikne Boží moudrost, láska, smíření a tak i pokoj duše.

Duchovní slovo - P. Jozef Novák

Powered by