Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil artwork
Webmisie redemptoristé

Putovat s Ježíšem, aby nás proměnil

  • E20200222
  • 09:15
  • February 22nd 2020

Naše proměna se uskutečňuje mocí Ježíšova božství a naší svobodnou volbou života podle Božího života.

Z archivu redemptoristů: duchovní slovo ze Svaté Hory - P. David Horáček. Evangelium čte P. Stanislav Muzikář

(vzpomeňme na zemřelého Stanislava ve svých modlitbách)


Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us