Slavnost narození Jana Křtitele artwork
Webmisie redemptoristé

Slavnost narození Jana Křtitele

  • E20210624
  • 06:43
  • June 24th 2021

Jan Křtitel předchází Ježíše v ohlašování evangelia - přiblížilo se Boží království, protože se přibližuje sám Bůh, Spasitel světa. Přijímejme každá Boží vnuknutí jako prorocký hlas k proměně našeho života.

Duchovní slovo - P. Jan Kuník

Webmisie redemptoristé

Podcast duchovního slova redemptoristů - členů Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Duchovní slovo na úryvky z Bible, přednášky o duchovním životě a růstu víry.

Support Us